Ortodoksinen usko

Kolminaisuusoppi

1. Dogmi Pyhästä Kolminaisuudesta

1. Jumalan ilmoittama dogmi

2.Kristillinen dogmi

3. Perusdogmi

4. Käsittämätön dogmi

2. Dogmin kehityksen vaiheet:

Ennen areiolaisuutta:

*Oppi Kolminaisuuden jumalallisista persoonista yhdessä Jumalassa

Kirkolliskokousten aikana:

*Oppi Kolminaisuuden persoonien yhdestä olemuksesta taistelussa areiolaisia ja pneumatokokkeja (= Pyhän Hengen kieltäjiä) vasta

Kirkolliskokousten jälkeen

3. Kolminaisuusdogmi alussa:

Ensimmäiset kristityt tunnustivat Kolminaisuuden

1.Kasteen kaavassa

2.Uskontunnustuksissa

3.Pyhän Kolminaisuuden ylistysveisuissa

4. Jumalanpalvelusveisuissa

5. Martyyrien uskontunnustuksissa

Yksityiskohtaista määrittelyä ei vielä ollut.

Kristittyjen edustajia ovat apostoliset isät.

Pakanallisen filosofian ja kristillisen katsantokannan yhdistäminen johti juutalaisuuden ja gnostikkojen harhaoppien syntymiseen:

4. Juutalaisuus:

*Jumalassa ei persoonia.

* Oppi kolmiyhteydestä kielletään.

*Kristus ei ole Jumala.

* Oppia Pyhästä Hengestä ei tunneta.

5. Gnostikot:

*Jumala ei voi tulla lihaksi kadottamatta jumaluuttaan, sillä aine on kaiken pahan alkusyy.

*Jumalan poika ei voi olla Jumala.

*Kristus on Jumalasta ulosvirtaamisen kautta eronnut aiooni.

Kristilliset apologeetit puolustivat kristillistä uskoa edellä mainittuja käsityksiä vastaan.

6. Apologeetit:

1. Pyhä Justinus Marttyyri

2. Tatianos

3. Athenagoras

4. Pyhä Teofilos Antiokialainen

5. Piispa Ireneos

6. Klemens Aleksandrialainen

I KOLMANNEN VUOSISADAN PYHÄÄ KOLMINAISUUTTA KOSKEVAT HARHAOPIT

A. MONARKIANISMI

1. Dynamistinen (= ebionilainen) monarkianismi

Edustajia: Teodotos Nahkuri, Teodotos Nuorempi ja Paulos Samosatalainen

Oppi:

*On vain yksi jumalallinen persoona.

*Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat ainoastaan jumalallisia voimia, ts. yhden ja saman Jumalan voimia

*Poika = Logos = sama kuin Jumala = ihmisen mieli

2. Patriapassianistinen (=modalistinen) monarkianismi

Edustajia: Praxeas, Noetus, Sabellios Ptolemasilainen

Oppi:

*Jumalallinen persoona on yksi = Isä Jumala.

*Maailman Vapahtaja on myös Jumala; ei tavallinen ihminen, vaan Isä itse.

*Isä otti Pojan muodon jumaluudessa.

*Pojan kärsimykset olivat Isän kärsimyksiä.

*Ei oppia Pyhästä Hengestä.

Vastustajia: Tertullianos ja Hippolytos

3.Sabellianismi( = itämainen patripassianismi)

Oppi:

*Jumala on ykseys = monadi

*Luominen on Jumalan toiminnan ensimmäinen ilmaus, nimenomaan Logoksen teko

*Syntyi uusia toimia Sanan eli Logoksen moduksessa: “Yksikkö levisi Kolminaisuudeksi, Isäksi, Pojaksi ja Pyhäksi Hengeksi”.

*On siis olemassa ilmoittamisen kolminaisuus, mutta ei persoonien kolminaisuutta.

Vastustajia: Dionysios Aleksandrialainen, Rooman piispa Dionysios, Origenes

II KIRKOLLISKOKOUSTEN AJAN HARHAOPIT

1. Areiolaisuus

Sai alkunsa presbyteri Areioksesta.

Oppi:

*Jumala on yksi, syntymätön. Poika on syntynyt, ei siis ole Jumalan veroinen.

*Poika on luotu olento, ei siis ole iankaikkinen kuten Isä.

*Poika ei ole Jumalan poika, vaan poika “lapseksiottamisen kautta”. Hän on siis Jumala vain “nimeltä”.

*Pyhä Henki on vielä alempana Poikaa kunniansa puolesta.

Nikean kirkolliskokous kumosi opin v. 325.

2. Makedonialaisuus (= pneumatomakit)

Harhaoppi Pyhästä Hengestä. Alkuunpanija Makedonios.

Oppi:

*Pyhä Henki on Pojan luoma, vain palveleva olento, luotu vain vähän korkeammaksi enkeleitä.

Oppi kumottiin Konstantinopolin kirkolliskokouksessa v. 381.

III HARHAOPIT KIRKOLLISKOKOUSTEN JÄLKEEN

Edellä mainitut päätökset Kolminaisuudesta ovat ainaisesti muuttumattomia.

Kuudennen vuosisadan harhaopit

Triteismi eli kolmijumalaisuus:

*On kolme erityistä persoonaa, joilla kullakin on erityinen jumalallinen olemus.

Tetrateismi

*Kolmen persoonan lisäksi on neljäs olento, jolla on erillään oleva jumalallinen olemus, josta toiset ovat osallisia ja ottavat jumaluutensa.

Filioque-oppi:

*Kiista Pyhän Hengen alkuperästä

*Kirkolliskokousten määritelmien mukaan Pyhä Henki lähtee vain Isästä.

*Katolinen kirkko lisäsi nikealais-konstantinopolilaiseen uskontunnustukseen

sanan: “… ja Pojasta”.

*Lisäys uskontunnustukseen oli yhtenä syynä kirkon jakaantumiseen.

Antitrinitarismi eli unitarismi

*Sai alkunsa uskonpuhdistuksen aikana

*Pyrki hävittämään uskon Pyhään Kolminaisuuteen

IV KIRKON KOLMINAISUUSOPPI

1.Jumala on kolmiyhteinen. Hänessä on kolme persoonaa eli hypostaasia: Isä, Poika ja Pyhä Henki

*Kukin persoona on Jumala. Ei kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi jumalallinen olemus.

*Persoonat eroavat toisistaan persoonallisten ominaisuuksien puolesta.

a. Vanhan Testamentin viittauksia Kolminaisuuteen

1. Luomiskertomus

“Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme…” (1. Moos.1:26)

2. Elohim

Sana on monikollinen, tarkoittaa “jumalat”

1.Moos 3: 22: ” Sitten Herra Jumala sanoi: Ihminen on nyt kuin me: hän tietää sekä hyvän että pahan”

Baabelin kielten sekoitus: “… menkäämme sekoittamaan heidän kielensä, niin etteivät he ymmärrä toistensa puhetta” (1.Moos 11: 7).

3. Herran ilmestyminen Aabrahamille

Kolme miestä, jotka aterioivat Aabrahamin kanssa.

5. Serafien kolminkertainen huuto

“Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot”.

b. Viittaukset Pojan persoonaan

1. Enkeli, josta Mooses usein puhuu.

2. Sanalaskut

* “Herra loi minut esikoisekseen” = Viisaus

* “Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin…”

* Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen viholliseni sinun jalkojesi alle”

* Herran “Vesa”

* Immanuel, ym.

c. Viittaukset Pyhän Hengen persoonaan

* “…Jumalan Henki liikkui vetten yllä”. ( 1Moos 1: 1)

* “Nyt lähetti minut Herra, Herra ja Hänen Henkensä…”

d. Uuden Testamentin viittauksia Kolminaisuuteen

1. Jeesuksen kaste Jordanilla

Isä = ääni taivaasta

Poika = Jeesus Johanneksen kastettavana

Pyhä Henki = laskeutui kyyhkysen muodossa

2. Kristuksen kirkastuminen vuorella

Isä = ääni taivaasta

Poika = Jeesus vuorella

Pyhä Henki = häikäisevä kirkkaus

3. Kristuksen lupaus Pyhän Hengen lähettämisestä

Jeesus lupasi lähettää Puolustajan Isän luota.

4. Vapahtajan kastekäsky opetuslapsille

“… menkää ja tehkää … kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”

5 .Apostolien kirjeet

“Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon…”.

e. Todisteita jumaluudesta

Isän jumaluus

Pojan jumaluus

*Vapahtajan puhe itsestään

“Minä ja Isä olemme yhtä…” (Joh.10:30)

“Isä on minussa ja minä Isässä”. (Joh.14:11)

“Ennen kuin Aabraham syntyi, olin minä…” (Joh.8:58)

*Apostolien opetus:

Pietari: “Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika” (Mt.16:16).

Johannes: “Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala (Joh.1:1)

Paavali: Poika on… “…näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa…” (Kol.1:15)

Pyhän Hengen jumaluus

*Pyhää Henkeä nimitetään Jumalaksi

*Pyhälle Hengelle omistetaan jumalallisia ominaisuuksia kuten

** kaikkitietävyys

**kaikkiallisuus

**kaikkivaltius

**jumalalliset teot