Ortodoksinen usko

Kirkko – Kristuksen Ruumis

Kristuksen Ruumis samanaikaisesti on sekä Kirkko että Pyhä Sakramentti. Ikuisesti muuttumaton, sekoittumaton, jakamaton, erottamaton jumaluus ja ihmisyys yhdistyivät Herran Jeesuksen Kristuksen yhdessä persoonassa. Jumalan Poika tuli ihmiseksi tehdäkseen ihmiset osallisiksi jumalallisesta luonnosta(2.Piet.1:4), vapauttaakseen heidät synnistä ja kuolemasta ja tehdäkseen heidät kuolemattomiksi.

Yhdistämällä itsemme Kristukseen otamme vastaan jumalallisen armon, joka antaa ihmisluonnolle voiman synnin ja kuoleman voittamiseen. Tämän jumalallisen armon vastaanottamiseksi on tarpeen läheisin mahdollinen yhteys Hänen kanssaan.

Kirkko on ykseys Kristuksessa, kaikkien Kristukseen uskovien ja Häntä rakastavien läheisin yhteys Häneen. Kirkko muodostuu sekä maallisesta että taivaallisesta osasta, sillä Jumalan Poika tuli maan päälle ja ihmiseksi, jotta Hän johtaisi ihmisen taivaaseen ja tekisi hänet jälleen paratiisin asukkaaksi, palauttamalla hänelle alkuperäisen synnittömyyden ja eheyden tilan ja yhdistäen hänet itseensä.

Tämä toteutuu jumalallisen armon toimintana Kirkon välityksellä, mutta ihmiseltä itseltäänkin tarvitaan ponnisteluja. Jumala pelastaa langenneen luotunsa rakkaudestaan häneen, mutta tarvitaan myös ihmisen rakkautta Luojaansa kohtaan, ja ilman sitä hänen pelastumisensa on mahdotonta. Ihmissielu, pyrkien kohti Jumalaa ja riippuen Herrassa, saa nöyrässä rakkaudessaan voiman puhdistaa itsensä synnistä ja vahvistaa itseään kilvoittelua varten, saavuttaakseen lopullisen voiton synnistä.

Jumala loi ihmisen puhaltaen jumalallisen henkäyksen, tehdäkseen eläväksi aikaisemmin maasta luodun ruumiin. Ruumis oli tarkoitettu olemaan hengen väline, Jumalan alainen, sillä sen kautta ihmishenki ilmaisee itseään aineellisessa maailmassa.

Kristus tuli maan päälle uudistaakseen langenneen kuvan ja palauttaakseen yhteyteensä heidät, jotka ovat hänen kuvansa.. Yhdistäen ihmisen itseensä Jumala palauttaa hänet hänen alkuperäiseen hyvyyteensä kaikessa täyteydessään. “Mutta joka liittyy Herraan, on samaa henkeä hänen kanssaan.” (1. Kor 6:17) Niinpä ihmisen ruumiin, joka yhtyy Herraan täytyy olla Herran väline, ja palveltava Hänen tahtonsa täyttämistä ja tulla Kristuksen ruumiin osaksi. Ihmisen täydelliseksi pyhittymiseksi hänen ruumiinsa on yhdistyttävä Kristuksen ruumiiseen, ja tämä saavutetaan Pyhän Ehtoollisen salaisuudessa.

Yhteyteen Kristuksen kanssa ei tietenkään pelkkä ruumiimme liittäminen Kristuksen Ruumiiseen ole riittävä. Kristuksen Ruumiin nauttiminen on hyödyksi, jos hengessä pyrimme kohti Häntä ja yhdistämme itsemme Häneen. Ne, jotka osallistuvat uskolla, rakkaudella ja valmiudella asettaa itsensä Hänen palvelukseensa, liittyvät läheisesti Häneen ja heistä tulee Hänen jumalallisen tahtonsa välineitä.

“Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä” (Joh.6:56). Ihminen yhdistymällä ylösnousseeseen Herraan ja Hänen kauttaan koko ikuiseen Kolminaisuuteen saa siitä voiman iankaikkista elämää varten ja tekee itsensä mahdolliseksi kuolemattomuuteen. “Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni Isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö.” (Joh.6:57)

Kaikki, jotka uskovat Kristukseen, yhdistyvät Häneen antamalla itsensä Hänelle ja vastaanottamalla jumalallisen armon. Yhdessä he muodostavat Kristuksen Kirkon, jonka Pää on itse Kristus, ja siihen liittyvät ovat sen jäseniä. Kirkko on Kristuksen Ruumis, koska sen osat ovat yhdistetyt Kristukseen Hänen jumalallisten salaisuuksiensa kautta ja koska sen kautta Kristus tekee työtään maailmassa.

Osallistumme Kristuksen Ruumiista ja Verestä pyhissä salaisuuksissa, jotta voisimme olla Kristuksen Ruumiin, Kirkon, jäseniä ja se merkitsee ylösnousseen Kristuksen vastaanottamista itseensä ja voittoa kuolemasta

Maanpäällinen Kirkko yhdistää kaikki, jotka ovat kasteen kautta uudestisyntyneet ja jotka ovat ottaneet ristinsä taistellakseen syntiä vastaan, ja jotka seuraavat Kristusta. Jumalallinen Eukaristia, verettömän uhrin toimittaminen ja siitä osallistuminen, pyhittävät ja vahvistavat siihen osallistujat ja tekevät Kristuksen Ruumiin ja Veren vastaanottajista todellisia Hänen Ruumiinsa, Kirkon, jäseniä. Mitä enemmän joku on Ehtoollisen armon vaikutuksen alainen, sitä tiiviimmin hän on yhdistynyt Kristukseen, sitä enemmän hän tahtoo nauttia yhteydestä Kristuksen ja Hänen tulevan valtakuntansa kanssa.