Kysymykset_MikäMiksi

Mitä on oikea nöyryys?

K: Mitä on oikea nöyryys?

V: Todella nöyrä ihminen ei ole sellainen, joka ainoastaan paljastaa syntinsä nöyrtyäkseen, vaikka se onkin hyvä asia. Nöyrä ihminen on se, joka pyrkii nöyryyteen ja yrittää saavuttaa sen. Todella nöyrän ihmisen ei tarvitse vakuuttaa itseään tai muita tai pakottaa ajatuksiaan nöyryyden tunteeseen tai keksiä syitä siihen. Todella nöyrä ihminen on se, joka kestää muiden syytökset ja loukkaukset vähentämättä rakkauttaan heitä kohtaan.

Nöyryys ei myöskään ole pelkkä ihmisen ulkoinen olemus, kuten pukeutuminen yksinkertaisiin vaatteisiin, puhumista pehmeällä äänellä tai kulkemista pää kumarassa. Sitä ei ole myöskään se, että sanoo olevansa syntinen, jumalaton eikä kelvollinen. Sitä ei myöskään ilmaista sanoilla, joita toistetaan Jumalalle julistamalla omaa vähäpätöisyyttään, nöyryyttään ja hengellistä köyhyyttään. Nöyryys on elämä, jota ihminen elää itsensä ja Jumalan välillä, jossa hän tuntee olevansa ei-mitään, jopa vähemmän kuin ei- mitään, ja mitä tahansa hyvää tai vanhurskasta hänellä on, on Jumalalta, ja ilman Jumalaa hän on vain tomua, pimeyttä ja pahaa.

”Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.”( (Matt. 18:4)