Kysymykset_MikäMiksi

Mitä ortodoksinen kirkko ajattelee käännyttämisestä?

K:  Mitä ortodoksinen kirkko ajattelee käännyttämisestä?

V:  Ortodoksisessa kirkossa  käännyttämistä  pidetään syntinä, koska se ei kunnioita ihmistä. Se polkee vapauden arvokasta jumalallista lahjaa ja alentaa ihmisen persoonallisuutta. Proselytismi tarkoittaa omien vakaumusten tyrkyttämistä jollekin toiselle laillisin ja laittomin keinoin, kun taas Kristuksen tunnustaminen tarkoittaa taistelua elää Kristuksen mukaan, ja sanoillaan ja elämällään toistaa apostoli Filippuksen ikuista “Tulkaa ja katsokaa”- kehotusta, jokaiselle hyvää tarkoittavalle “Natanael” – lähimmäiselleen. Länsimaisen kristinuskon niin sanotuissa lähetysmaissa harjoittaman käännytystyön katastrofaaliset seuraukset, joita joudumme kohtaamaan vielä nykyäänkin, eivät  jätä sijaa käännytystyön epäselvälle arvioinnille.