Kysymykset_MikäMiksi

Mikä on kirkon näkemys eutanasiasta?

K: Mikä on kirkon näkemys eutanasiasta? Missä vaiheessa kärsivän ihmisen elämää kirkko katsoo, että ihminen on kuollut ja siten raamatullisesti asianmukaista toteuttaa eutanasiaa?

V: Pyhä Raamattu johdattaa meidät uskomaan luonnolliseen kuolemaan vain Jumalan määräämänä ajankohtana. Eutanasia tai avustettu kuolema ei ole hyväksyttävää. Tällaisissa tilanteissa annetaan apua henkilön kuoleman nopeuttamiseksi, vaikka henkilö olisi vielä toimintakykyinen. Tapauksissa, joissa henkilö on pysyvässä vegetatiivisessa tilassa, voidaan antaa “älä elvytä” -määräys.