Opetuspuheita

Sokeana syntyneen sunnuntaina

         

                                                  Tsasounan suunnalta
                                                     WWW. TSASOUNA. NET

         Sokeana syntyneen sunnuntaina

Joh. 9: 1- 38

Puoli vuotta ennen ristinkuolemaansa Vapahtajamme meni Jerusalemiin, vaikka Hän tiesi juutalaisten johtajien etsivän Häntä tappaakseen Hänet. Jerusalemissa Hän saarnasi temppelin pihalla. Lähdettyään temppelistä Hän näki sokean miehen istuvan kulmauksessa kerjäämässä ohikulkevilta jotakin apua. Opetuslapset kysyivät Opettajaltaan: ”Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana?”   Kristus, joka tuntee ihmisten sydämet vastasi säälien ja rakkaudella:” Ei Hän eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki”.

Juutalaisilla oli vahva usko, että vanhempien synnit tulisivat heidän lapsiensa kärsittäviksi. Tällainen usko johtuu siitä, että on ymmärretty väärin Jumalan käskyt, jotka kielsivät tekemästä epäjumalia ja palvelemasta niitä. Toisin sanoen Jumala edeltä varoitti Israelin kansaa, etteivät nämä lankeaisi epäjumalien palvelemiseen. Siinä tapauksessa, että he olisivat tottelemattomia Jumalan käskylle ja luopuisivat todellisesta uskosta Yhteen Jumalaan, heidän syntiensä rangaistus siirtyisi heidän lapsilleen aina kolmanteen ja neljänteen sukupolveen. Tämän erityisen lain ihmiset yleistivät koskemaan kaikkia syntejä. Tämä usko oli myös opetuslapsilla tuolla hetkellä.

Mooseksen laki koskien persoonallisia syntejä selvästi sanoo, että kukin yksilö on vastuussa omista synneistään, sillä vanhempia ei rangaista heidän lastensa henkilökohtaisista synneistä samoin kuin lapsiakaan ei rangaista heidän vanhempiensa henkilökohtaisista synneistä. Kukin joutuu tekemään tilin omista synneistään.

Mies, joka oli syntymästään saakka sokea, oli sitä siksi, että se oli Jumalan tahto eikä siksi, että Jumala olisi tahtonut rangaista hänen vanhempiaan. Jeesus vakuuttaa tästä sanoessaan: ”Ei hän tehnyt syntiä, eikä hänen vanhempansa”.

Tältä pohjalta voimme tänä päivänä pohdiskella seuraavaa asiaa. Monet vastasyntyneet lapset ovat vajavaisia ja epämuodostuneita heidän vanhempiensa synnillisen elämäntavan vuoksi, koska vanhemmat ovat alkoholin tai huumeiden orjuuttamia, tai kun äiti käyttää vaarallisia ja epäterveellisiä pillereitä tai nauttii lääkkeitä, joiden tarkoitus on tehdä abortti sikiölle, joka on hänen omaa lihaa ja vertaan. Sellaisissa tapauksissa vanhempien synnit kaatuvat lapsien päälle. Kuitenkin tällöin rikollinen toiminta on vanhempien aikaansaama, eikä silloin ole kysymys Jumalan taivaallisesta rangaistuksesta.

Opetuslapset olivat kysyneet asiaa aivan puhtain sydämin, sillä monta kertaa aikaisemmin he olivat kuulleet Opettajansa sanovan halvaantuneelle, että heidän sairautensa johtuu heidän synneistään. Tämä sokea ei ollut vain syntynyt sokeana, vaan jopa ilman silmiä. Jeesus ei anna hänelle vain hänen näkökykyään, vaan tekee, niin voimme ymmärtää tässä tapauksessa, sokealle maan aineksista ja syljestä kokonaan uudet silmät. Tässä tapahtuu suuri ihme. Ei kukaan ollut koskaan kuullut sellaisesta hoidosta! Voiko kukaan lääkäri tehdä silmät sokeana syntyneelle miehelle? Voiko mitään ihmettä verrata sellaiseen?

Tässä tulee toteennäytetyksi se tosiasia, että Jeesus on sama Jumala, joka luomisen alussa otti maan tomua ja teki siitä ihmisen, ja puhaltaen hänen kasvoilleen teki hänestä’ ”elävän sielun”. Sama Jumala tässä tekee maan tomusta tahtaan ja luo uudet silmät, suoden sokeana syntyneelle hänen näkökykynsä, jota vailla hän oli ollut niin kauan.

Jeesus Kristus, Jumalan Poika ja Sana on maailman valkeus. Hän valaisee ja pyhittää elämämme ja ohjaa meitä tekemään aina oikein. Ilman Kristusta ihminen elää tietämättömyyden pimeydessä. Ilman Kristusta ihminen on synnin voimien hallinnassa, jotka pimentävät koko hänen elämänsä. Niin on riippumatta kasvatuksesta tai koulutuksesta tai siitä, millaisia rikkauksia omistaa, tai kuinka kunnioitettu onkaan.

Synti ja synnilliset himot pimentävät sielun hengelliset silmät. Syntinen jää sokeaksi eikä voi voi ymmärtää jumalallisia ilmoituksia, vaikka hän näkeekin silmillään päivän valon. Joka on synnillisten himojen vallassa, on synnin orja. Häneltä puuttuu todellinen vapaus, jonka vain Jumala yksin voi antaa.

Osallistuaksemme Jumalan taivaallisista lahjoista meidän on vetäydyttävä pois niistä syistä, jotka aiheuttavat hengellistä sokeutta, toisin sanoen synnistä. Niin kauan kuin vaalitaan synnillisiä himoja, estyy Jumalan taivaallisen valon leviäminen sielun temppeliin.

Syntiä voi verrata pimeään pilveen, joka varjoaa maan pintaa eikä salli auringon säteiden tulla läpi ja valaista ja antaa elämää maan pinnalle. Samoin syntikin on este ja lohkare Jumalan armon taivaallisten säteiden tiellä ihmisen sieluun. Näin synti erottaa ihmisen iankaikkisesta elämästä.

Tämän päivän evankeliumin sokeana syntynyt mies kohtasi Kristuksen ja tunnusti Hänen olevan todellinen Jumala. Hänet on annettu meille seurattavaksi esimerkiksi, joka opastaa meitä lähestymään Kristusta ja pyytämään Häntä parantamaan hengellinen sokeutemme. Pyytäkäämme Häntä suomaan meille taivaallista valoa, jotta voisimme nähdä sen oikean tien, jota meidän tulee kulkea. Pyytäkäämme Häntä poistamaan yltämme synnillisten himojemme raskas pimeys, joka upottaa meidät käsittämättömään pimeyteen. Herramme sanoi, että ”että jos valo, joka meissä on, on pimeyttä, kuinka pimeä onkaan pimeys”? Suokoon Hän meille armonsa Kaikkein pyhimmän ja siunatuimman Jumalansynnyttäjän, Neitseen Marian ja kaikkien pyhiensä esirukouksien tähden, jotta saavuttaisimme pelastuksemme Kristuksessa. Aamen.