Teofania Herran kaste

                                                   Tsasounan suunnalta
                                                     WWW. TSASOUNA. NET

Teofania Herran kaste

Mt. 3: 16–17                                          

 Nimeen Isän ja Pojan ja pyhän Henegn!

Tänään viettämämme teofania-juhlan keskeisin aihe on Johannes Edelläkävijän Jeesukselle suorittama kaste sekä Pyhän Kolminaisuuden ilmestyminen, Isän äänen julistaessa, että Jordan-virrassa kastetta vastaanottava Jeesus on Hänen rakas Poikansa ja Pyhän Hengen laskeutuminen Hänen päälleen kyyhkysen muodossa.

Jordanin kasteessa ei puhdistettu eikä pyhitetty Jeesusta, sillä Hän on Lihaksitullut Jumala, täysin synnitön, Ainoa Pyhä, joka pyhittää kaiken muun. Hän laskeutuu joen elävään veteen ja Hänen läsnäolonsa pyhittää sen.

Jeesuksen ylle kyyhkysen muodossa laskeutuva Pyhä Henki tuo mieleemme 1. Mooseksen kirjan maailman luomista koskevan kohdan, jossa sanotaan Jumalan hengen liikkuneen alkuvesien päällä sekä kyyhkysen, jonka vanhurskas Nooa lähetti arkistaan, ja joka toi öljypuun oksan todisteena vedenpaisumuksen päättymisestä ja maan uudistumisesta, ensimmäisen merkin uudesta liitosta Jumalan ja Nooan välillä, liitosta, joka toisin kuin Mooseksen kanssa tehdyt liitot saattoi koko ihmiskunnan Jumalan yhteyteen.

Teofanian juhla julistaa kaiken luodun pelastamista ja pyhittämistä. 

Koko maailmankaikkeus on Jumalan luomaa. Hänen viisautensa on kaikkien sen muotojen ja rakenteiden taustana, Hänen sanansa saa sen olemassa olevaksi ja Hänen henkensä ylläpitää ja elähdyttää sitä.

Niin kauan ja siinä määrin kuin aine ja energia pysyvät sellaisena kuin Jumala ne tekee, ne ovat hyviä.

Mutta kapinallisten voimien ja harhaanjohdetun ihmiskunnan onnettomuutta tuottaneet valinnat ovat saattaneet luomisjärjestyksen sekaisin. Kapinallisten enkelien ja kapinoivan ihmiskunnan synti muutti maailman ahdistuksen paikaksi, joka on täynnänsä kuolemaa ja rappiota. Emme ole syntyneet maailmaan, joka ilmentäisi ja julistaisi ainoastaan Luojan rakastavaa viisautta, kaukana siitä. Huomaamme olevamme, ellemme petä itseämme, maailmassa, jossa ainetta ja energiaa käytetään pahoihin tarkoituksiin, aineellista valtaa käytetään palvelemaan vääristyneitä päämääriä.  Menneisyyden erheet ja mielettömyydet ovat vahingoittaneet maailmaa ja tehneet siitä vaarallisen. Vuoret vieläkin julistavat Jumalan kunniaa ja taivaiden suurenmoinen järjestys julistaa Hänen olemassaoloaan, mutta materia on saatettu palvelemaan myös pahan tarkoitusperiä.

Kuinka paljon inhimillinen nerous onkaan keksinyt uusia aseita, uusia kidutuksen välineitä, uusia teloitusmenetelmiä? Kuinka paljon ihmisäly on saatettu palvelemaan sotasuunnitelmia ja sodan järjestelmiä, jotka ovat maksaneet kymmenien miljoonien ihmisten elämän ja jättäneet jälkeensä lukemattomia leskiä, vammautuneita, raajarikkoja, orpoja, kodittomia ja omaisuutensa menettäneitä? Kuinka suuri määrä kykyä ja lahjakkuutta uhrataan hallinnon turmeltuneiden muotojen ylläpitämiseen, jotka pitävät miljoonia ihmisiä köyhyydessä ja voimattomina? Älykkyys, nerokkuus ja kyvykkyys, jotka saavat aikaan tätä pahaa, ovat kaikki Jumalan lahjaa, lahjoja, joita käytetään väärin pahoihin tarkoituksiin.

Laskeutumalla Jordanin virtaaviin vesiin Jeesus, Jumalan Poika, joka on omaksunut ihmisyytemme, tekee elävästä vedestä Hänen läsnäolonsa, armonsa ja voimansa välikappaleen. Luoja, joka saattoi alkuvedet olemassa oleviksi, laskeutuu veteen, jossa Johanneksen opetuslapset osoittivat katumustaan. Profeetta on ällistynyt. Juuri Hän, jonka tulemista hän on julistanut, on nyt tässä pyytämässä häneltä kastetta. Mutta Johannes tottelee, ja kun hän kastaa Jeesuksen katumuksen vedessä, Isän ääni ilmoittaa hänelle, kenet hän juuri kastoi. Johannes Kastajan, joka kastaa vedessä, on kastanut Puolustaja, ihmiskunnan Voideltu Puolestapuhuja, joka kastaa Hengellä ja tulella.

Elämän Henki liikkui alkuvesin päällä. Nyt lihaksitullut Sana, Pyhällä Hengellä Voideltu, laskeutuu Jordanin eläviin vesiin, eläviin, mutta turmeltuneisiin, niin kuin koko maailma on turmeltunut, saattaakseen ennalleen, uudistaakseen, elävöittääkseen ja pyhittääkseen, tehdäkseen vedet taas Jumalan läsnäolon merkiksi ja välikappaleeksi. Kristuksen laskeutuminen Jordanin vesiin aloittaa aineen ja koko maailmankaikkeuden uudelleenluomisen. Meidät kaikki on kutsuttu pelastuksen toteuttamiseen.    

Rakkauden ja rauhan valtakunta on täysin ja kokonaan toteutunut pyhissä. Se on julistettu meille ja olemme siitä mystisesti osallisia sakramenteissa ja erityisesti kasteessa ja eukaristiassa. Kuitenkin rukous, jonka Jeesus itse meille antoi, sisältää anomuksen: ”tulkoon Sinuna valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa”. Kasteen sakramentissa meitä kehotetaan hylkäämään Sielunvihollinen ja kaikki hänen tekonsa ja häneen liittyvä, ja jopa sylkemään häntä. Meitä kehotetaan useamman kerran luopumaan ajattelemasta pahojen henkien turmelevaa voimaa. Kumarramme Kristuksen, Kuninkaamme ja Jumalamme edessä, meidät kirjataan Hänen joukkoihinsa taistelussa pahaa vastaan. Niinpä kasteen sakramentissa meidätkin kastetaan Jordanin vesissä, pukeutuaksemme Kristukseen, tullaksemme yhdeksi Hänen kanssaan ja Hänessä, Pyhän Hengen voimalla, tullaksemme osallisiksi jumalallisesta luonnosta, olemaan Kristuksia ”pienellä k:lla ”, voidaksemme toimia Hänessä ja Hänen kanssaan, saattaaksemme aineen ja energian maailman Luojan hallintaan ja Hänen tahtonsa alaisuuteen.

Vesi kasteen sakramentin aineena edustaa kaikkea aineellista, ja on maailman perusaine. Ilman sitä ei ole elämää eikä puhtautta. Veden siunaaminen kastetoimituksessa, niin kuin myös tänään tämän liturgian jälkeen toimitettavassa suuressa veden pyhityksessä, muistuttaa meitä juuri aineen palauttamisesta alkuperäiseen tarkoitukseensa ja päämäärästä: koko luomakunnan pyhittymisestä ja uudeksisyntymisestä.

Ortodoksisessa ajattelussa tuo uudestisyntyminen ymmärretään Jumalan sanan kuulemiseksi ja Kristuksen seuraamiseksi.  Kysymys on Kristusta ja Hänen kirkkoaan koskevasta päätöksen teosta. Päämääränä on kirkon uskon omaksuminen ja päivittäinen kasteen yhteydessä annetun uskon lupauksen todeksi eläminen. Emme saa antaa kasteessa saamamme lahjan peittyä syntiin ja tämän maailman asioiden alle. Meiltä odotetaan jatkuvaa kasvamista Kristuksessa. Joka vuosi uudestaan toistuva loppiaisen vedenpyhitys muistuttaa meitä siitä, kuinka meidän tulee elää valvovalla mielellä. Maailmassa elävinä ja helposti lankeavina tarvitsemme aina uudestaan ja uudestaan puhdistusta ja palaamista Jumalan yhteyteen.

”Sinä, itse ihmisiä rakastava Kuningas ole nytkin läsnä Pyhän Henkesi laskeutumisen kautta, siunaa meitä kaikkia, jotka vietämme tänään kasteesi juhlaa ja tee meidät otollisiksi täyttymään pyhitykselläsi. ”Aamen