Helluntaina

                                                          Tsasounan suunnalta  
                                                           WWW. TSASOUNA. NET

Helluntaina

Vietämme Helluntaijuhlaa ja muistelemme niitä ihmeellisiä asioita, joita tapahtui Jerusalemissa lähes 2000 vuotta sitten. Oppimattomat ja pelokkaat opetuslapset, jotka odottivat luvattua Pyhän Hengen lahjaa, kuulivat yläsalissa voimakkaan tuulen henkäyksen ja näkivät tulen liekit. Yhtäkkiä heille annettu lupaus oli heidän elämässään täyttä todellisuutta. He kokivat muutoksen. Heistä tuli viisaita, innokkaita ja aktiivisia Kristuksen todistajia, jotka olivat luottavaisia uskossaan ja tulevaisuudennäkymissään.              

Mitä Helluntai merkitsee meille, tämän aikakauden kristityille? Näemmekö mekin tänään jossakin samankaltaisia tuloksia kuin tuolloin, jolloin Hengen ensimmäinen läpimurto tapahtui?

Neljäkymmentä päivää pääsiäisen jälkeen Herramme astui ylös taivaisiin. Voimme hyvin kuvitella opetuslasten yksinäisyyden ja epävarmuuden heidän nähdessään Mestarinsa jättävän heidät. Kuitenkin ennen lähtöään Vapahtajamme lupasi, ettei jätä heitä yksin, vaan lähettäisi Puolustajan, Lohduttajan, -Jumaluuden kolmannen persoonan, Pyhän Hengen – ohjaamaan heitä, vahvistamaan heitä, lohduttamaan heitä ja olemaan heidän kanssaan aikojen loppuun.                

Kymmenen päivää myöhemmin tapahtuu lupauksen täyttyminen – tuo ihmeellinen tapahtuma.                

Voimme melkein kuulla opetuslasten riemuitsevan: ”Tämän mestarimme lupasi ja se tapahtui. Pelkomme on poissa. Tunnemme sisällämme uuden voiman, uuden viisauden, ymmärrämme uusia kieliä, joita emme aikaisemmin tunteneet. Jumala on nyt täällä kanssamme.                

Seuraus oli, että pelokas Pietari, joka oli kieltänyt koskaan tunteneensa Jeesusta, menee nyt tuhansien ihmisten eteen ja julistaa täysin vakuuttuneena, että Jeesus on Jumalan Poika. Hän kehottaa kuulijoitaan katumukseen ja ottamaan kasteen. Ja he tekevät niin. Kolmesta tuhannesta ihmisestä tulee kristittyjä Pietarin helluntain saarnan tuloksena.                

Tänään on päivä, jolloin Jumalan Henki tuli opetuslapsille ja johti heidät pelkuruudesta luottamukseen, halvaantuneisuuden tilasta rikkaaseen ja luovaan elämään, omien ongelmien aiheuttamista huolista näkemään Jumalan toiminnan maailmassa.                

Pyhä Basileios Suuri sanoo Helluntain merkityksestä: ”Pyhän Hengen kautta paluumme paratiisiin on tullut mahdolliseksi, olemme korotetut taivaalliseen valtakuntaan ja tulleet taas Jumalan lapsiksi. Hänen kauttaan kykenemme kutsumaan Jumalaa Isäksi, tulemaan osallisiksi Jeesuksen Kristuksen armosta. Hänen kauttaan meitä kutsutaan valon lapsiksi ja tulemme osallisiksi iankaikkisesta kunniasta.”                

Helluntai merkitsee sitä, että Jumala on kanssamme tässä ja nyt. Hän ei ole vain menneisyyden Jumala, joka loi maailman ja lähetti profeetat. Hän ei ole vain suuren luomisen, ikuisen maailman ja ikuisen elämän Jumala. Hän on myöskin tämän päivän Jumala. Pyhä Henki tarkoittaa sitä, että Jumala on kanssamme juuri nyt. Häntä kutsutaan Hengeksi, koska Hän on kuin Jumalan henkäys, joka täyttää meidät Jumalan elämällä ja voimalla. Henkenä Hän on kuin ilma, jota hengitämme, joka ympäröi meitä, joka on meitä lähinnä ja ulkopuolellamme sekä meidän sisällämme ja antaa meille elämän.                

Helluntai on Pyhän Hengen tuleminen, Jumalan pyhä hengitys.                

Se, mitä tapahtui Helluntaina, tapahtuu myös tänään. Se voi tapahtua meille kaikille. Kukapa ei tarvitsisi sisäistä voimaa, jonka Jumalan henki voi yksin antaa? Kukapa ei tarvitsisi sisäistä ja oikeaa sanaa parantamaan rikkoutuneet suhteet?                

Helluntaina alas tullut Pyhä Henki antoi opetuslapsille sisäisen voiman ja viisauden kohdata ja kestää kaikenlaiset ulkopuoliset paineet voitokkaasti. Sama Pyhä Henki on meidänkin voimamme tänään Kirkon, rukouksen ja sakramenttien kautta. Kristus lupasi: ”Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin”.

Pyhä Johannes Krysostomos sanoo helluntaisaarnassaan: ”Kaikkein armollisin Jumala on suonut meille tänään lahjat, jotka ovat liian suuret sanoin kuvattaviksi. Siksi iloitkaamme yhdessä ja ylistäkäämme Jumalaa… Sillä minä kysyn: mitä meille on pelastukseksemme annettu, mitä ei olisi annettu Pyhän Hengen kautta? Hän vapautti meidät orjuudesta, otti meidät lapsikseen ja kutsui meidät Jumalan lasten vapauteen. Tästä lähteestä, Pyhästä Hengestä, virtaavat profetiat, parannuksen armo ja kaikki muutkin lahjat ja hedelmät, joilla Kirkko koristaa itsensä.”                

Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus sanoi: ”Teille on hyväksi, että minä menen ylös, sillä minä lähetän teoille Pyhän Hengen.”               

Helluntai on se lopullinen tarkoitus, jota varten Kristus tuli ihmiseksi maailmaan. Sillä sen jälkeen kun meidät pelastettiin, pestiin ja puhdistettiin Kristuksen ristinkuoleman kautta, meidät tehtiin soveliaiksi saamaan Pyhä Henki. Helluntaina Jumalan Henki tuli alas täyttääkseen Kirkkonsa läsnäolollaan. Niin täyttyi tarkoitus, jota varten Jeesus oli tullut. Jumala, Henki, asuu nyt meissä aikojen loppuun.

Helluntai, Pyhän Kolminaisuuden päivä, on Kirkon historiallisen olemassaolon alku, ei vain jonkin instituution tai organisaation alku, vaan Pyhän Hengen ohjaaman uuden elämän alku. Se on alkuna ylös nousseen Kristuksen elävälle vaikutukselle Kirkossaan.                

Kirkon lähetystyöntekijät varhaisina aikoina olivat vakuuttuneita, että Pyhällä Hengellä oli ratkaiseva vaikutus heidän todistaessaan sanallisesti Kristuksesta. Helluntaita kutsutaan Pyhän Kolminaisuuden juhlaksi siksi, että Isä, Poika ja Pyhä Henki on rakkauden syvin ilmaus ja täydellisen ykseyden kuva.                

Ortodoksisen kirkon salaisuus on Kristuksen ja helluntain mysteerio. Kuoleman voittanut ja ylösnoussut Kristus kokoaa pyhässä Eukaristiassa Ruumiinsa jäsenet yhdeksi kirkoksi. Kirkko on Kristuksen Ruumis, joka tulee Pyhässä Hengessä sakramentaaliseksi todellisuudeksi historiassa. Jo varhain kirkko opetti ja painotti, ettei Pyhää Henkeä, ”Pyhän Hengen lahjan sinettiä”, joka meihinkin on painettu, anneta yksityiselle ihmiselle muutoin kuin Kristuksen Ruumiin jäsenyydessä eli Kirkon elävässä yhteydessä.                

Pyhä Henki annetaan meille palvelemista varten ja on annettu koko kirkon parhaaksi.                

Kristuksen jäähyväispuheen mukaisesti ortodoksisen kirkon keskeisenä tehtävänä on uskovien keskinäisen ykseyden rakentaminen ja sen ilmentäminen jokapäiväisessä elämässä   

Pyhän Hengen voimalla hajallaan olevat ihmiset voivat tulla yhteen kokoontuessaan voimallisiksi ja voitollisiksi, kirkastuneeksi todellisuudeksi. Jeesuksen lupaus on: ”Missä kaksi tahi kolme kokoontuu minun nimeeni, Siina minä olen heidän keskellänsä”.                

Alkukirkon aikoina Pyhän Hengen armolahjat ilmenivät monella tapaa, ihmeinä ja voimatekoinakin. Omana aikanamme saatamme kysyä: Missä ilmenevät nuo armolahjat tänä päivänä? Onko niistä puhuminen vain teoriaa?                

Kuitenkin Pyhä Henki vaikuttaa nytkin aivan arkipäivän elämässä. Apostoli Paavalin mukaan Hengen vaikutuksen tuloksia, Hengen hedelmiä, ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensähillitseminen.                

Nämä lahjat näemme ympäröivässä maailmassa ja ihmisten elämässä uhrautuvaisena toimintana, hiljaisena velvollisuuksien täyttämisenä, kiusauksien voittamisena, sisäisenä voimana vastoinkäymisissä, anteeksiantamisena vihollisille, vilpittömänä rakkautena Jumalaan, rukouselämän vaalimisena, omantunnon rauhana ja sisäisenä ilona.                

Näitä Hengen lahjoja tarvitsemme, toivomme ja rukoilemme niitä itsellemme ja lähimmäisillemme, kaikille Kirkon jäsenille. Siksi rukoilemme, että Pyhä Henki tulisi ja asuisi meissä ja puhdistaisi meidät kaikesta synnin pahuudesta sekä pelastaisi meidän sielumme. Aamen.