Yleiset

Etusivu

Tervetuloa kirkon isien maailmaan
(tämä on uusi kehitteillä oleva sivusto)

efraim1

Kirkon isien opetuksilla on ortodoksisessa kristillisyydessä keskeinen merkitys.
Isät ovat rukouksen ja kilvoittelun esikuvia, opettajia ja valistajia ja heidän
hengen rikkautensa ovat tarkoitetut myös oman aikamme ihmisille.

Näiden sivujen tarkoituksena on omalta vähäiseltä osaltaan tehdä tunnetuksi
isien opetuksia ja mielipiteitä sekä yleensäkin ortodoksista elämää ja uskonnäkemystä.

Kaikenlaista  PALAUTETTA näistä sivuista otetaan ilolla vastaan!