Abba Euagrios: Rukouksesta
Dimitri Rostovilainen: Paastosta ja pidättyvyydestä

Dimitri Rostovilainen: Siveettömistä ajatuksista ja himoista
Dimitri Rostovilainen: Tuomitsemisesta
Pyhä Basileios Suuri teologina ja ajattelijana
Gregorios Nyssalaisen teologian piirteitä
Gregorios Palamaksen teologiasta
Ignatios Antiokialaisen teologiasta
Justinuksen teologia
Klemens Aleksandrialaisen teologiasta
Kyrillos Jerusalemilainen teologina
Origeneen teologiasta
Pyhän Johannes Damaskolaisen teologinen järjestelmä
Pyhän Maksimos Tunnustajan teologiaa
Pyhän Simeon Uusi Teologin teologiasta
Pyhä Efraim Syyrialainen: Epifaniahymnit
Pyhä Efraim Syyrialainen:Hymni Bardesanesta vastaan
Pyhä Efraim Syyrialainen:Pitkä katumussaarna
Pyhä Efraim Syyrialainen: Puhe pääsiäisjuhlassa pyhän ristin ylistykseksi
Pyhä Efraim Syyrialainen: Puhe tekstistä "Voi meitä kun olemme syntiä tehneet"
Pyhä Efraim Syyrialainen: Saarna syntisestä naisesta
Pyhä Efraim Syyrialainen: Puhe profeetta Joonasta ja Niiniven katumuksesta
Pyhä Efraim Syyialainen: Ensimmäinen puhe uskosta Uusi

Pyhä Efraim Syyrialainen: Toinen puhe uskosta
Pyhä Efraim Syyrialainen: Kolmas puhe uskosta Uusi
Pyhän Efraim Syyrialaisen teologiasta ja ajattelusta
Pyhän Johannes Krysostomoksen teologiasta
Kokoelma rukousajatelmia pyhän Efraim Syyrialaisen teoksista
Niilus Siinailainen: Rukouksesta ja taistelusta himoja vastaan
Piispa Teofan Erakko: Menestytkö rukouselämässäsi
Pyhä Tiihon Sadonskilainen: Hengellistä mietiskelyä

Isien näkemyksiä suuresta paastosta ja muista paastonajoista
Isien mielipiteitä apostolisesta perinteestä
Isien opetuksia ja mielipiteitä Eukaristiasta
Isien opetuksia ja mielipiteitä kasteesta
Isien opetuksia ja mielipiteitä synnintunnustuksesta
Isien opetuksia ja mielipiteitä Kristuksen jumaluudesta
Isien opetuksia ja mielipiteitä kuolemasta sielun ja ruumiin toisistaan eroamisena
Isien opetuksia ja mielipiteitä naispappeudesta
Isien opetuksia ja mielipiteitä sielunvaelluksesta
Isien opetuksia ja mielipiteitä astrologiasta ja ennustamisesta
Isien opetuksia ja mielipiteitä abortista
Anteeksiannosta
Arvostelukyvystä
Elämästä
Elämänvaelluksesta
Eksytyksistä
Epäuskosta
Erakoista,erakkoelämästä ja eristäytymisestä
Evankeliumista
Ihmisen velvollisuuksista Jumalaa kohtaan
Jumalasta
Jumala luojana
Jumalan valtakunnasta
Jumalan muistamisesta
Jumalan tuntemisesta
Jumalan näkemisestä
Jumalankaltaisuudesta
Ihmisestä
Ihmisestä Jumalan kuvana
Ihmisen sisäinen turvallisuus
Jumalan kuvasta ihmisessä
Jeesuksen ihmiseksi tulemisesta
Jeesuksesta opettajana ja esikuvana
Jeesuksen kärsimyksistä ja ristinkuolemasta
Jeesuksen avuksikutsumisesta ja avusta
Jumalan ihmiseksi tulemisesta
Jumalallistumisesta eli teoosiksesta
Kunnianosoituksista ja maineesta
Pelastuksesta
Jumalankaltaisuudesta
Pyhästä Hengestä
Pappeudesta
Sielusta
Sielun kuolemasta
Sielun koostumuksesta
Haluista
Haureudesta
Helvetistä
Synnistä
Kirkosta
Taivasten valtakunnasta
Aisteista ja aistimaailmasta
Kiusauksista
Huolehtimisesta ja murehtimisesta
Koettelemuksista
Nöyryydestä ja nöyrämielisyydestä
Tarkkaavaisuudesta
Mielestä ja ymmärryksestä
Katumuksesta
Hengellisestä isästä ja ohjauksesta
Paastosta
Armosta
Ehtoollisesta elämän leipänä
Itserakkaudesta
Omahyväisyydestä
Turhamaisuudesta
Turhanpuhumisesta
Tuomitsemisesta
Pöyhkeydestä ja pöyhkeilystä
Rahanhimosta
Vatsanpalvonnasta
Ylpeydestä